job211063

สำนักหอสมุด กำแพงแสน เปิดรับสมัคร "หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ"
กำหนดวันรับสมัคร 27 ต.ค.- 9 พ.ย.2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 13 พ.ย.2563
- แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 24 พ.ย.2563
- ประกาศผลการคัดเลือก 9 ธ.ค.2563

>> ดาวน์โหลด รายละเอียด

---------------------------------------------------------------------------

Seng pr20102563

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ "วัยรุ่นเซ็ง ปลื้ม" เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ  และความต้องการของผู้รับบริการสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถาม
>>ได้ที่ https://bit.ly/37lrytV

 

---------------------------------------------------------------------------

091063kps

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดงาน "ทอดผ้าป่าสามัคคี" สร้างวิหารประจำพุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ให้บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 237,359 บาท
>> คลิกดูภาพ
---------------------------------------------------------------------------

 training-102563

ตารางอบรมเดือน ตุลาคม 2563

  • หัวข้อ ThaiLIS สืบค้นวิทยานิพนธ์ทั่วไทย
  • หัวข้อ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNoteX9 (เบื้องต้น)
  • หัวข้อ TERC เตรียมสอบ TOEIC / TOEFL
  • หัวข้อ ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย E-Book

---------------------------------------------------------------------------

smart study room2
ห้อง Smart Study Room

มีให้บริการ 3 ห้อง
สถานที่ตั้ง ห้องหมายเลข 2111, 2226, 2308 ติดต่อใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด กำแพงแสน


---------------------------------------------------------------------------
buybook

วิธีการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สามารถเลือก ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ shorturl.at/vSVY2
2. กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (ในเวลาทำการ)
3. ติดต่อ ผ่านช่องทาง
- https://www.facebook.com/libkukps
- Line id: serlib
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
>> คลิกดูรายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------

karaoke2563 2
เปิดบริการเพิ่มKaraoke ห้องที่ 2 "คาราโอเกะลั่นทุ่ง"
บริการโสตทัศนูปกรณ์
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
พบกัน ที่ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 2
 

---------------------------------------------------------------------------
AIS KU WIFI

 "เรียนรู้ได้ทุกที่ Online Learning ต้องมาที่ สำนักหอสมุด กำแพงแสน"
พร้อมบริการเครือข่ายไร้สาย WiFi โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่ม 21 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน รองรับการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนิสิตแล้ว!! **เลือก Networks: AIS-KUWIN หรือ KUWIN-KPS(สำหรับผู้ใช้งานเครือข่าย AIS สามารถใช้บริการได้ โดยเลือก Networks: AIS SMART Login หรือ .@AIS SUPER Wifi)
>> คลิกอ่านรายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------

บริการใหม่   
buybook  karaoke2563 2  AIS KU WIFI online service63
find free fulltext2020 book delivery2563-2 book librarianEN online learning2563-1

QR pay2563 open 030863 line-serlib

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Search All
  • Books in Kasetsart
  • KU+: Search other libraries

Search All

KUlogo Search Kasetsart Discovery Service:

Keyword Title Author

Books in Kasetsart

KU Library Catalog Search for books, theses, journals & more in Library


KU+: Search other libraries

KUlogo Search KU+: Search other libraries:

Keyword Title Author

ความร่วมมือ

2020  สำนักหอสมุด กำแพงแสน